CHIA SẺ TRI THỨC - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Học Lập Trình Python Mới Nhất Cùng 28Tech (Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao)

Học Python từ cơ bản tới nâng cao với khóa học "Lập Trình Python Mới Nhất Cùng 28Tech (Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao)". Khóa gồm 120 bài giảng, 300 bài tập thực hành và hỗ trợ đánh giá qua Hackerrank. Bắt đầu học ngay, bạn ơi!

Học Lập Trình Python Mới Nhất Cùng 28Tech (Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao)

Giá gốc: 1.200.000đ

Sở hữu ngay với 1 Thẻ học hoặc góp tiền mua chung chỉ 104.300đ

Thời lượng: 120 bài giảng

Sở hữu khóa học: trọn đời

Đánh giá: 4.3/5 rating rating rating rating half rating (21 đánh giá)

Trợ giảng AI (Mới) Học viên nhận khóa học và học online cùng trợ giảng AI giúp học viên được đặt câu hỏi và hiểu sâu bài giảng hơn

Hiểu sâu kiến thức với trợ giảng AI

Đầy đủ bài giảng Chia sẻ khóa học online uy tín - chất lượng

Cam kết video bài giảng và tài liệu đầy đủ

Kích hoạt nhanh Học viên đăng ký học sẽ được kích hoạt khóa học ngay lập tức

Nhận khóa học trong vòng 3 phút

Khám phá gói hội viên Premium

Vua khóa học xin hân hạnh chia sẻ Khóa Học Lập Trình Python Mới Nhất Cùng 28Tech (Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao)

 


Share Khóa Học Lập Trình Python Mới Nhất Cùng 28Tech (Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao)

Tóm tắt khóa học:

Share Khóa Học Python Mới Nhất Từ 28Tech: Từ Cơ Bản Đến Mức Nâng Cao với tổng cộng 120 bài giảng và 300 bài tập thực hành mới nhất đến thời điểm hiện tại. Bằng cách tham gia vào khóa học này, bạn sẽ được truyền đạt toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python từ những khái niệm cơ bản đến những nội dung phức tạp hơn. Các bài tập trong khóa học sẽ được tự động đánh giá thông qua nền tảng Hackerrank và kèm theo lời giải chi tiết cho từng bài tập.

 

Giới Thiệu Khóa Học

♦ Python Là Gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML).

♦ Với tầm phát triển công nghệ hiện nay, viết python ra đời sẽ đem lại nhiều lợi ích cho việc phát triển web, phần mềm, tự động hóa bằng các tệp lệnh Python,… giúp cải thiện năng suất làm việc của các nhà phát triển vì so với những ngôn ngữ khác, họ có thể sử dụng ít dòng mã hơn để viết một chương trình Python.

♦ Những bạn nào nên tham gia khóa học này:

Sinh viên Công nghệ thông tin chưa có kiến thức về lập trình muốn bắt đầu học lập trình bài bản từ đầu.

Sinh viên Công nghệ thông tin đã học nhiều ngôn ngữ nhưng vẫn không có kỹ thuật lập trình vững chắc.

Các sinh viên ngành khác, người trái ngành muốn chuyển hướng sang làm lập trình.

Các bạn sinh viên muốn theo đuổi các lĩnh vực như AI, Học Máy, Dữ liệu

 

Với khóa học này, bạn sẽ học được:

✅ Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python từ cơ bản tới nâng cao

✅ Code chuẩn Pythonic

✅ Xây dựng nền tảng kỹ thuật lập trình và lập trình hướng đối tượng vững chắc

✅ Nâng cao tư duy logic, khả năng giải quyết bài toán

✅ Học cách giải quyết bài toán một cách tối ưu

Có kinh nghiệm giải bài trên các nên tảng chấm bài tự động như Hackerrank, Codeforces, SPOJ…

 

Danh sách bài học:

PHẦN 1 : KIỂU DỮ LIỆU, VÒNG LẶP, HÀM, TOÁN TỬ
Bài 1 : Vì sao nên học lập trình Python | Công cụ, tài liệu học Python
Bài 2 : Câu lệnh print và các kiểu dữ liệu trong Python
Bài 3 : Chú thích trong Python
Bài 4 : Biến và Kiểu dữ liệu trong Python | Ép kiểu
Bài 5 : Toán tử trong Python
Bài 6 : Nhập dữ liệu từ bàn phím trong Python bằng hàm input và hàm map
Bài 7 : Các hàm phổ biến trong Python (sqrt, pow, floor, factorial, gcd, sum..)
Bài 8 : Cấu trúc rẽ nhánh (if else) trong Python
Bài 9 : Hướng dẫn sử dụng website chấm bài Hackerrank
Bài 10 : Hướng dẫn contest 0 (Làm quen Hackerrank) từ bài 1 tới bài 5
Bài 11 : Hướng dẫn contest 0 từ bài 6 tới bài 10
Bài 12 : Hướng dẫn contest 1 (Kiểu dữ liệu, Toán tử, Rẽ nhánh) từ bài 1 tới bài 5
Bài 13 : Hướng dẫn contest 1 từ bài 6 tới bài 10
Bài 14 : Hướng dẫn contest 1 từ bài 11 tới bài 15
Bài 15 : Hướng dẫn contest 1 từ bài 16 tới bài 20
Bài 16 : Hướng dẫn contest 1 từ bài 21 tới bài 25
Bài 17 : Hướng dẫn contest 1 từ bài 26 tới bài 30
Bài 18 : Hướng dẫn contest 1 từ bài 31 tới bài 35
Bài 19 : Vòng lặp For
Bài 20 : Vòng lặp while và các bài toán áp dụng
Bài 21 : Hướng dẫn contest 2 (Vòng lặp) từ bài 0 tới bài 5
Bài 22 : Hướng dẫn contest 2 từ bài 6 tới bài 10
Bài 23 : Hướng dẫn contest 2 từ bài 11 tới bài 15
Bài 24 : Hướng dẫn contest 2 từ bài 16 tới bài 20
Bài 25 : Hướng dẫn contest 2 từ bài 21 tới bài 25
Bài 26 : Hướng dẫn contest 2 từ bài 26 tới bài 30
Bài 27 : Hàm Trong Python
Bài 28 : Tính tổng ước và đếm ước của một số nguyên
Bài 29 : Kiểm tra số nguyên tố
Bài 30 : Phân tích thừa số nguyên tố
Bài 31 : Số chính phương
Bài 32 : Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất
Bài 33 : Tổ hợp chập K của N
Bài 34 : Số Fibonacci
Bài 35 : Số thuận nghịch – Palindrome
Bài 36 : Số hoàn hảo và định lý Euclid – Euler
Bài 37 : Lý thuyết đồng dư
Bài 38 : Luyện tập viết hàm
Bài 39 : Hướng dẫn contest 3 (Hàm, Lý thuyết số) từ bài 1 tới bài 5
Bài 40 : Hướng dẫn contest 3 từ bài 6 tới bài 10
Bài 41 : Hướng dẫn contest 3 từ bài 11 tới bài 15
Bài 42 : Hướng dẫn contest 3 từ bài 16 tới bài 20
Bài 43 : Hướng dẫn contest 3 từ bài 21 tới bài 25
Bài 44 : Hướng dẫn contest 3 từ bài 26 tới bài 30
PHẦN 2 : KỸ THUẬT ĐỆ QUY VÀ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN
Bài 45 : Các hệ cơ số phổ biến trong lập trình
Bài 46 : Kỹ thuật đệ quy
Bài 47 : Hướng dẫn contest 4 (Đệ quy) từ bài 1 tới bài 5
Bài 48 : Hướng dẫn contest 4 từ bài 6 tới bài 10
Bài 49 : Hướng dẫn contest 4 từ bài 11 tới bài 15
Bài 50 : Hướng dẫn contest 4 từ bài 16 tới bài 20
Bài 51 : Hướng dẫn contest 4 từ bài 21 tới bài 25
Bài 52 : Độ phức tạp của thuật toán (Big O Notation)
PHẦN 3 : LIST VÀ TUPLE
Bài 53 : Phạm vi của biến trong Python
Bài 54 : Lý thuyết về List trong Python
Bài 55 : Copy list và list làm tham số cho hàm
Bài 56 : List Sclicing
Bài 57 : Hàm Lambda
Bài 58 : List Comprehension
Bài 59 : 3 Dạng toán cơ bản trên mảng 1 chiều (List)
Bài 60 : Kỹ thuật mảng đánh dấu
Bài 61 : Hướng dẫn contest 5 (List) từ bài 1 tới bài 5
Bài 62 : Hướng dẫn contest 5 từ bài 6 tới bài 10
Bài 63 : Hướng dẫn contest 5 từ bài 11 tới bài 15
Bài 64 : Hướng dẫn contest 5 từ bài 16 tới bài 20
Bài 65 : Hướng dẫn contest 5 từ bài 21 tới bài 25
Bài 66 : Hướng dẫn contest 5 từ bài 26 tới bài 30
Bài 67 : Mảng cộng dồn
Bài 68 : Kỹ thuật cửa sổ trượt
Bài 69 : Sàng số nguyên tố Eratosthenes
Bài 70 : Hướng dẫn contest 6 : Sàng số nguyên tố, mảng cộng dồn
Bài 71 : Unpacking trong Python
Bài 72 : Tuple
Bài 73 : Map và Filter
PHẦN 4 : THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM
Bài 74 : Hàm sắp xếp (sort) trong Python
Bài 75 : Xây dựng hàm so sánh cho hàm sort bằng cmp_to_key trong functools
Bài 76 : Thuật toán tìm kiếm nhị phân – Binary search
Bài 77 : Các biến thể của thuật toán tìm kiếm nhị phân
Bài 78 : Hướng dẫn contest 7 (Sắp xếp và tìm kiếm) từ bài 1 tới bài 5
Bài 79 : Hướng dẫn contest 7 từ bài 6 tới bài 10
Bài 80 : Hướng dẫn contest 7 từ bài 11 tới bài 15
Bài 81 : Hướng dẫn contest 7 từ bài 16 tới bài 20
PHẦN 5 : SET VÀ DICTIONARY
Bài 82 : Set trong Python
Bài 83 : Dictionary trong Python
Bài 84 : Counter trong Collections
Bài 85 : Hướng dẫn contest 8 (Set và Dictionary) từ bài 1 tới bài 5
Bài 86 : Hướng dẫn contest 8 từ bài 6 tới bài 10
Bài 87 : Hướng dẫn contest 8 từ bài 11 tới bài 15
PHẦN 6 : MẢNG 2 CHIỀU VÀ MA TRẬN
Bài 88 : Lý thuyết mảng 2 chiều
Bài 89 : Các định nghĩa và phép toán trên ma trận
Bài 90 : Kỹ thuật duyệt các ô liên kề
Bài 91 : Hướng dẫn contest 9 từ bài 1 tới bài 5
Bài 92 : Hướng dẫn contest 9 từ bài 6 tới bài 10
Bài 93 : Hướng dẫn contest 9 từ bài 11 tới bài 15
Bài 94 : Hướng dẫn contest 9 từ bài 16 tới bài 20
Bài 95 : Hướng dẫn contest 9 từ bài 21 tới bài 25

PHẦN 7 : XÂU KÝ TỰ
Bài 96 : Lý thuyết về xâu ký tự
Bài 97 : Dạng bài tập liên quan tới tần suất của ký tự trong xâu
Bài 98 : Dạng bài tập liên quan tới từ và chuẩn hóa tên
Bài 99 : Các bài toán với số nguyên lớn trong Python
Bài 100 : Hướng dẫn contest 10 (Xâu ký tự) từ bài 1 tới bài 5
Bài 101 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 6 tới bài 10
Bài 102 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 11 tới bài 15
Bài 103 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 16 tới bài 20
Bài 104 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 21 tới bài 25
Bài 105 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 26 tới bài 30
Bài 106 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 31 tới bài 35
Bài 107 : Hướng dẫn contest 10 từ bài 36 tới bài 40
PHẦN 8 : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Bài 108 : Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng và xây dựng lớp
Bài 109 : Các hàm quan trọng của một lớp
Bài 110 : Hướng dẫn contest 11 (Hướng đối tượng) từ bài 1 tới bài 5
Bài 111 : Hướng dẫn contest 11 từ bài 6 tới bài 10
Bài 112 : Hướng dẫn contest 11 từ bài 11 tới bài 15
Bài 113 : Hướng dẫn contest 11 từ bài 16 tới bài 20
Bài 114 : Nạp chồng toán tử cho lớp
Bài 115 : Kế thừa trong Python
Bài 116 : Hướng dẫn contest 11 từ bài 21 tới bài 25
Bài 117 : Hướng dẫn contest 11 từ bài 26 tới bài 30
PHẦN 9 : FILE VÀ THƯ MỤC
Bài 118 : Xử lý File trong Python
Bài 119 : Hướng dẫn bài tập xử lý file từ bài 1 tới bài 5

Cảm ơn bạn vì đã chăm chỉ học tập. Vua khóa học xin chúc bạn học tập tốt và áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học để tạo ra thêm nhiều giá trị cho bản thân, tổ chức, cộng đồng và xã hội nhé!
 
Xin lưu ý: Nếu bạn có điều kiện, hãy mua khóa học gốc để ủng hộ tác giả và đội ngũ làm khóa học để họ có thể mang tới nhiều hơn những khóa học chất lượng nhé!

Lập trình

Tổng hợp các khóa học Lập trình, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp developer chinh phục mọi ngôn ngữ như Python, PHP, Javascript,... và các kỹ năng như xây dựng cấu trúc hệ thống, tối ưu hóa, thuật toán, debug..

Khóa Học Tester Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Tester Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học Tester cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ về tester từ cơ bản đến chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thông qua việc đào tạo On-job và trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm thử tự động. Đăng ký ngay để nâng cao chất lượng công việc và phát triển sự nghiệp trong ngành CNTT!

Giá chia sẻ:

3.000.000

199.000đ

VIP

15 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập trình Back-end Java Cùng Đội Ngũ 28Tech

Khóa Học Lập trình Back-end Java Cùng Đội Ngũ 28Tech

Học Back-end Java cùng 28Tech, học viên sẽ được học về Spring boot framework, xây dựng website phía Backend và thành thạo JPA, Spring Data JPA. Đăng ký ngay để bắt đầu sự nghiệp lập trình viên Java chuyên nghiệp!

Giá chia sẻ:

14.000.000

179.000đ

8 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA

Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA

Hãy tham gia ngay Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA để trở thành chuyên gia viết tài liệu hiệu quả cho dự án IT của bạn! Học từ các chuyên gia, tư duy viết chuyên nghiệp và trình bày tài liệu xuất sắc trong 1 buổi học online!

Giá chia sẻ:

399.000

50.000đ

1 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học IT Business Analysis Documentation In Practice Cùng Hai Lúa

Khóa Học IT Business Analysis Documentation In Practice Cùng Hai Lúa

Hãy trở thành chuyên gia viết tài liệu Business Analysis với khóa học IT Business Analysis Documentation In Practice. Học từ các chuyên gia thực tế, tư duy logic và trình bày tài liệu xuất sắc. Đăng ký ngay để trở thành chuyên viên tài liệu chuyên nghiệp!

Giá chia sẻ:

2.300.000

149.000đ

6 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Technical For BA/PO Cùng Nguyễn Bá Phú

Khóa Học Technical For BA/PO Cùng Nguyễn Bá Phú

Hãy cùng Nguyễn Bá Phú khám phá khóa học Technical for BA/PO, nơi bạn sẽ học được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, API, system architecture và thực hành thông qua các case study thú vị. Đăng ký ngay để trở thành một BA/PO xuất sắc!

Giá chia sẻ:

499.000

99.000đ

1 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024

Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024

Trở thành chuyên gia với Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024! Đăng ký ngay để tiếp thêm kiến thức cho sự nghiệp lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

4.000.000

100.000đ

284 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Hãy tham gia ngay khóa học Java Spring MVC Ultimate for Beginners để nắm vững kiến thức Spring và MVC, xây dựng website hoàn chỉnh và bắt đầu sự nghiệp lập trình. Đăng ký ngay và trở thành chuyên gia Spring MVC!

Giá chia sẻ:

1.499.000

149.000đ

164 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Hỏi Dân IT – Java Spring REST Ultimate For Beginners Mới Nhất

Khóa Học Lập Trình Hỏi Dân IT – Java Spring REST Ultimate For Beginners Mới Nhất

Học Java Spring REST Ultimate For Beginners để nắm vững kiến thức Spring và xây dựng ứng dụng RESTful. Tham gia ngay để trở thành chuyên gia lập trình Java!

Giá chia sẻ:

899.000

100.000đ

113 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Back-end NodeJS Mới Nhất Cùng 28Tech

Khóa Học Lập Trình Back-end NodeJS Mới Nhất Cùng 28Tech

Học Lập Trình Back-end NodeJS tại 28Tech - Nền tảng học tập chất lượng, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao. Nắm vững kiến thức, phát triển website chuyên nghiệp. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

10.000.000

199.000đ

VIP

50 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập trình C++ Online Cơ Bản Tới Nâng Cao Cùng 28Tech

Khóa Học Lập trình C++ Online Cơ Bản Tới Nâng Cao Cùng 28Tech

Học Lập trình C++ Online cùng 28Tech! Nâng cao coding skill, tư duy giải quyết vấn đề và thành thạo kiến thức lập trình. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia lập trình với C++!

Giá chia sẻ:

4.000.000

199.000đ

VIP

40 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 Cùng 28Tech

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 Cùng 28Tech

Khám phá khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 cùng 28Tech - Nền tảng thuật toán vững chắc, lựa chọn cấu trúc dữ liệu tối ưu, và nâng cao tư duy logic.

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

48 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất

Khóa Học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất

Hãy tham gia ngay khóa học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất để trở thành chuyên gia thiết kế giao diện web với HTML5, CSS3 và JavaScript. Cơ hội việc làm linh hoạt và sáng tạo đang chờ đón bạn.

Giá chia sẻ:

8.500.000

199.000đ

VIP

45 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học 28Tech Lập Trình Thi Đấu

Khóa Học 28Tech Lập Trình Thi Đấu

Học lập trình thi đấu tại 28Tech - Nền tảng chuẩn bị vững chắc cho cuộc thi, kiến thức hoàn thiện từ giảng viên uy tín. Đăng ký ngay để trở thành ứng viên mơ ước của các nhà tuyển dụng!

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

38 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học IT – Business Analyst Foundation Cùng FPT Software Academy

Khóa Học IT – Business Analyst Foundation Cùng FPT Software Academy

Hãy trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp với khóa học IT Business Analyst Foundation từ FPT Software Academy. Học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về IT và các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong nghề nghiệp BA.

Giá chia sẻ:

9.900.000

349.000đ

VIP

20 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Với Nodejs, Express, MongoDB

Khóa Học Lập Trình Web Với Nodejs, Express, MongoDB

Hãy trở thành chuyên gia về NodeJS, Express và MongoDB với khóa học Lập Trình Web. Học cách xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh và tiếp cận với project thực tế ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

700.000

89.000đ

56 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech Mới Nhất

Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech Mới Nhất

Share Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech - Nền tảng vững chắc, tư duy giải quyết vấn đề, phù hợp cho sinh viên IT và người muốn học lập trình. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

30.100.000

699.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thiết Kế Website Bán Hàng Và Website Tin Tức WordPress A-Z Cùng Văn Thế MMO

Khóa Học Thiết Kế Website Bán Hàng Và Website Tin Tức WordPress A-Z Cùng Văn Thế MMO

Hãy tham gia khóa học Thiết Kế Website Bán Hàng và Tin Tức WordPress A-Z để trở thành chuyên gia thiết kế website chuẩn SEO. Tận hưởng việc học và áp dụng kiến thức ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

1.000.000

99.000đ

70 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Tham gia ngay khóa học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant để nắm vững kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp và tận dụng kiến trúc Multitenant hiệu quả. Tạo cơ hội nghề nghiệp và tiết kiệm chi phí vận hành. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

2.000.000

149.000đ

77 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

🔥 Học viết tool MMO cùng Trường Phạm DogeTool! Khóa học hướng dẫn từ A-Z, không cần biết code cũng có thể viết hàng trăm tool MMO. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này!

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

12 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Học Python xử lý dữ liệu từ Số 0 với khóa học thực tế, trực quan. Tham gia ngay để trở thành Data Analyst, Scientist và Business Analyst.

Giá chia sẻ:

1.000.000

69.300đ

82 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học React Pro Max Với Next.js – Làm Chủ Toàn Diện React.JS Hiện Đại Cùng Hoidanit

Khóa Học React Pro Max Với Next.js – Làm Chủ Toàn Diện React.JS Hiện Đại Cùng Hoidanit

Trở thành chuyên gia React với khóa học React Pro Max Với Next.js! Học từ cơ bản đến nâng cao, thực hành dự án clone SoundCloud. Nắm vững Next.JS 14 và SEO. Đăng ký ngay để trở thành pro!

Giá chia sẻ:

1.499.000

199.000đ

VIP

270 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khám phá ngay khóa học IT Business Analyst Mới Nhất để trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm với thu nhập hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở. Học ngay để trau dồi kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành IT BA. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình mới của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

349.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học 28Tech – Học Lập Trình C Mới Nhất

Khóa Học 28Tech – Học Lập Trình C Mới Nhất

Học Lập Trình C Mới Nhất - Khóa học toàn diện với 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 câu trắc nghiệm. Nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng lập trình thực tế, miễn phí. Bắt đầu học ngay!

Giá chia sẻ:

2.400.000

104.300đ

172 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Backend RESTFul Server Với Node.JS Và Express

Khóa Học Lập Trình Backend RESTFul Server Với Node.JS Và Express

Trở thành chuyên gia về lập trình Backend với khóa học "Backend RESTful Server với Node.js và Express, SQL và MongoDB". Học cách xây dựng ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

999.000

69.300đ

12 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Javadiv Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến Cho Người Mới

Khóa Học Lập Trình Javadiv Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến Cho Người Mới

Khóa học 'Lập Trình Javascript Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến' sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc về javascript và áp dụng linh hoạt trong thực tế. Hãy để chúng tôi giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp! Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

899.000

69.300đ

108 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Với PHP Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Lập Trình Web Với PHP Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học "Lập trình web với PHP cho người mới bắt đầu" cung cấp nền tảng vững chắc về lập trình web với PHP, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai website. Đăng ký ngay để học cách xử lý form, quản lý người dùng, tối ưu hiệu suất website,...

Giá chia sẻ:

999.000

69.300đ

151 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác Và Nghiệp Vụ Excel

Khóa Học Lập Trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác Và Nghiệp Vụ Excel

Hãy tham gia ngay khóa học 'Lập trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác và Nghiệp Vụ Excel' để tự xây dựng mô hình quản lý tự động, tăng năng suất công việc lên đến 200% và phát triển tư duy tổ chức dữ liệu. Khóa học dành cho những ai muốn nâng cao kỹ năng lập trình VBA một cách tự tin và hiệu quả. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình học tập mới!

Giá chia sẻ:

799.000

69.300đ

130 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It

Khóa Học Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It

Học cách xây dựng và gỡ lỗi web với React và NodeJS. Khóa học "Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It" mang đến cho học viên kiến thức toàn diện, thực hành nhiều và hỗ trợ tận tình từ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Giá chia sẻ:

399.000

69.300đ

43 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

Học viên thân mến, hãy tham gia ngay Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell để hiểu và áp dụng các Design Pattern kinh điển, cùng với mindset và cách giải quyết vấn đề trong công việc một cách tốt hơn. Tự tin hơn trong phỏng vấn và công việc của bạn ngay từ bây giờ!

Giá chia sẻ:

1.400.000

104.300đ

24 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Hãy nhanh tay đăng ký "Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp" ngay hôm nay để nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao về lập trình web. Tự tạo dựng website ứng dụng thực tế ngay trong khóa học và chuẩn bị cho công việc lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

299.000đ

VIP

33 bài học

MUA KHÓA HỌC

Xem thêm