CHIA SẺ TRI THỨC - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Khóa Học SQL cho người mới bắt đầu – Truy vấn dữ liệu với SQL – Nimbus AcademyKhóa Học SQL cho người mới bắt đầu – Truy vấn dữ liệu với SQL – Nimbus Academy

Bạn đang muốn trở thành chuyên gia về SQL và phân tích dữ liệu? Khóa học SQL của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về truy vấn dữ liệu và áp dụng chúng vào công việc hàng ngày một cách chuyên nghiệp. Hãy tham gia ngay để trở thành một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này!

Khóa Học SQL cho người mới bắt đầu – Truy vấn dữ liệu với SQL – Nimbus AcademyKhóa Học SQL cho người mới bắt đầu – Truy vấn dữ liệu với SQL – Nimbus Academy

Giá gốc: 1.400.000đ

Sở hữu ngay với 1 Thẻ học hoặc góp tiền mua chung chỉ 62.300đ

Thời lượng: 42 bài giảng

Sở hữu khóa học: trọn đời

Đánh giá: 4.9/5 rating rating rating rating half rating (15 đánh giá)

Trợ giảng AI (Mới) Học viên nhận khóa học và học online cùng trợ giảng AI giúp học viên được đặt câu hỏi và hiểu sâu bài giảng hơn

Hiểu sâu kiến thức với trợ giảng AI

Đầy đủ bài giảng Chia sẻ khóa học online uy tín - chất lượng

Cam kết video bài giảng và tài liệu đầy đủ

Kích hoạt nhanh Học viên đăng ký học sẽ được kích hoạt khóa học ngay lập tức

Nhận khóa học trong vòng 3 phút

Khám phá gói hội viên Premium

Vua khóa học xin hân hạnh chia sẻ Khóa Học SQL cho người mới bắt đầu – Truy vấn dữ liệu với SQL – Nimbus Academy

 

Xin lưu ý: Nếu bạn có điều kiện, hãy mua khóa học gốc để ủng hộ tác giả và đội ngũ làm khóa học để họ có thể mang tới nhiều hơn những khóa học chất lượng nhé!

 

Tóm Tắt Khóa Học:

Khóa học "Truy vấn dữ liệu với SQL" giúp bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu từ các file Excel đến cả triệu dòng một cách hiệu quả. Bạn sẽ học được những kiến thức nền tảng cơ bản về SQL Server như database, bảng biểu, kiểu dữ liệu và cách truy vấn dữ liệu. Các kỹ năng truy vấn dữ liệu sẽ được áp dụng vào công việc hàng ngày, giúp bạn làm sạch danh sách số điện thoại khách hàng, chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu và tự động tạo báo cáo trên nền Excel khi kết hợp SQL với Excel.

Khóa học cung cấp ví dụ ứng dụng sinh động và trường hợp thực tế trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc hàng ngày. Được phát triển bởi Nimbus Academy - học viện đào tạo Phân tích dữ liệu Online nổi tiếng trên Gitiho với hơn 10.000+ học viên, khóa học SQL này giúp bạn truy vấn dữ liệu trên SQL server một cách chuyên nghiệp. Bạn sẽ được học cách đẩy dữ liệu từ Excel, CSV,... lên SQL, viết các câu lệnh truy vấn SELECT, truy vấn nhiều bảng, sử dụng truy vấn con, sử dụng các hàm dựng sẵn như chuỗi, toán học,..., gộp dữ liệu với Union/ Union All/ Join, sử dụng các toán tử và hàm xếp hạng để đánh số thứ tự, xếp hạng có điều kiện.

Khóa học này cũng hướng dẫn cách sử dụng các hàm phân tích để lấy giá trị ngay trước đó/ ngay sau đó/ đầu tiên/ cuối cùng và ứng dụng trong tính toán tăng trưởng. Khóa học này là một phần của chuỗi khóa học về phân tích dữ liệu của Nimbus Academy, bao gồm Excel Pivot Tables, Power Pivot, Microsoft Power BI, Google Data Studio, nhận được đánh giá trung bình 4.7 trên 5 sao từ hơn 10.000+ học viên.

 

Với khóa học này, bạn sẽ học được:

Sau khi hoàn thành khóa học SQL này, bạn sẽ đạt được những kỹ năng sau:

  1. Viết các câu lệnh truy vấn SELECT và truy vấn nhiều bảng một cách hiệu quả.
  2. Sử dụng truy vấn con để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.
  3. Áp dụng các hàm phân tích để tính toán tăng trưởng, bao gồm lấy giá trị ngay trước đó, ngay sau đó, đầu tiên và cuối cùng.
  4. Gộp dữ liệu bằng các toán tử Union, Union All và Join để phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
  5. Sử dụng các hàm xếp hạng để đánh số thứ tự và xếp hạng có điều kiện để phân tích dữ liệu.
  6. Sử dụng các hàm dựng sẵn để thực hiện các tính toán toán học và chuỗi.

Học viên cũng sẽ có khả năng đẩy dữ liệu từ các định dạng khác nhau như Excel, CSV,... lên SQL để phân tích dữ liệu một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khóa học còn giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Áp dụng những kiến thức này, bạn có thể giải quyết các thách thức phân tích dữ liệu phức tạp và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

 

Danh sách bài học:

Chương 1: Tổng quan về SQL
1. 0.0. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho
2. Tham gia cộng đồng Dữ liệu cùng Gitiho và Nimbus
3. Bài 1.1. Giới thiệu Khóa học. Phạm vi Khóa học.
4. Bài 1.2. SQL là gì? SQL có thể làm được gì ? Phân loại SQL
5. Bài 1.3. Câu lệnh SQL đầu tiên
6. Bài 1.4. Từ khóa và các lưu ý trong SQL
7. Bài 1.5. Giải thích cơ sở dữ liệu Nimbus_Databse
8. Bài 1.6. Cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio 2012
9. Bài 1.7. Thêm Cơ sở dữ liệu vào phần mềm
Chương 2: Các loại câu lệnh trong DQL – Data Query Languages
10. Bài 2.1. Chọn dữ liệu trong bảng với Select
11. Bài 2.2. Chọn dữ liệu không trùng nhau với keyword DISTINCT
12. Bài 2.3. Câu lệnh có điều kiện với keyword WHERE
13. Bài 2.4. Câu lệnh WHERE nâng cao với các điều kiện lồng nhau
14. Bài 2.5. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo khoảng – BETWEEN và NOT BETWEEN
15. Bài 2.6. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo tập hợp – IN và NOT IN
16. Bài 2.7. NULL và NOT NULL. Câu lệnh tìm kiếm liên quan tới NULL
17. Bài 2.8. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE – Part 1
18. Bài 2.9. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE – Part 2
19. Bài 2.10. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE và các ký tự thường dùng
20. Bài 2.11. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
21. Bài 2.12. Tính toán cơ bản cùng SQL – Phần 1
22. Bài 2.13. Tính toán cơ bản cùng SQL – Phần 2
23. Bài 2.14. Tối ưu hóa thao tác với ALIAS
24. Bài 2.15. Lý thuyết về JOIN – Các loại JOIN trong SQL
25. Bài 2.16. Câu lệnh INNER JOIN – Đặc điểm và ứng dụng
26. Bài 2.17. Câu lệnh LEFT JOIN / RIGHT JOIN – Đặc điểm và ứng dụng
27. Bài 2.18. Câu lệnh FULL JOIN/SELF JOIN – Đặc điểm và ứng dụng
28. Bài 2.19. Tương tác với nhiều bảng dữ liệu cùng UNION
29. Bài 2.20. Tính toán trong SQL – câu lệnh GROUP BY
30. Bài 2.21. Tính toán trong SQL – Hàm SUM, AVERAGE
Chương 3: Các loại câu lệnh trong SQL – Data Manipuldate Languages và Data Definition Languages
31. Bài 3.1. Tạo mới một CSDL dữ liệu với câu lệnh CREATE DATABASE
32. Bài 3.2. Tạo mới một bảng dữ liệu với câu lệnh CREATE TABLE
33. Bài 3.3. Thêm dữ liệu bản ghi mới vào bảng cùng câu lệnh INSERT INTO
34. Bài 3.4. Update bảng dữ liệu cùng câu lệnh UPDATE SET
35. Bài 3.5. Chỉnh sửa các trường dữ liệu trong bảng dữ liệu với câu lệnh ALTER
36. Bài 3.6. Xóa bảng dữ liệu với câu lệnh DROP TABLE – TRUNCATE TABLE
37. Bài 3.7. Xóa cơ sở dữ liệu với câu lệnh DROP DATABASE
Chương 4: Final Challenge – Basic Project
38. Bài 4.1. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu của Final Challenge – Basic Project
39. Task 1
40. Task 2
41. Task 3
42. Task 4

Cảm ơn bạn vì đã chăm chỉ học tập. Vua khóa học xin chúc bạn học tập tốt và áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học để tạo ra thêm nhiều giá trị cho bản thân, tổ chức, cộng đồng và xã hội nhé!

Data Science

Các khóa học Phân Tích Dữ liệu sẽ giúp học viên học cách hiểu và khai thác dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh. Tham gia ngay để trở thành Data Analyst!

Khóa Học Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Biểu Đồ Và Đồ Thị Trong Excel

Khóa Học Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Biểu Đồ Và Đồ Thị Trong Excel

Học cách trực quan hóa dữ liệu với Excel ngay hôm nay! Tạo biểu đồ chuyên nghiệp, tương tác và tự động hóa báo cáo của bạn. Hãy trở thành chuyên gia trực quan hóa dữ liệu ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

799.000

99.000đ

57 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Trọn Bộ Power Query Nền Tảng Cho Công Việc Báo Cáo Dữ Liệu Cùng Nguyễn Đức Thanh

Trọn Bộ Power Query Nền Tảng Cho Công Việc Báo Cáo Dữ Liệu Cùng Nguyễn Đức Thanh

Bạn đang tìm kiếm khóa học để nâng cao kỹ năng xử lý dữ liệu và tạo báo cáo hiệu quả? Khóa học 'Share Trọn Bộ Power Query Nền Tảng Cho Công Việc Báo Cáo Dữ Liệu' cùng Nguyễn Đức Thanh sẽ giúp bạn thành thạo Power Query, tạo báo cáo từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau một cách dễ dàng. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia xử lý dữ liệu!

Giá chia sẻ:

2.500.000

199.000đ

VIP

70 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Data Analytics 101 Cùng Maz Học Data

Khóa Học Data Analytics 101 Cùng Maz Học Data

Khóa học Data Analytics 101 của Maz sẽ giúp bạn xây dựng kỹ năng phân tích thực chiến và nâng cao trình độ. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia Data Analytics!

Giá chia sẻ:

899.000

149.000đ

6 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Data Analytic Training Cùng Misdatascience.vn

Khóa Học Data Analytic Training Cùng Misdatascience.vn

Khám phá khóa học Data Analytic Training cùng Misdatascience.vn để trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu. Học cách sử dụng SQL, POWERBI và Python từ giảng viên giàu kinh nghiệm. Tận hưởng quá trình học tập tiện lợi và hiệu quả! Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình chinh phục kỹ năng mới của bạn.

Giá chia sẻ:

10.000.000

399.000đ

VIP

2 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Bằng Công Cụ Tableau

Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Bằng Công Cụ Tableau

Khám phá cách tối ưu hóa dữ liệu và tạo ra hình ảnh trực quan ấn tượng với khóa học Phân Tích và Trực Quan Hóa Dữ Liệu bằng công cụ Tableau. Học cách đưa ra quyết định dựa trên số liệu và phân tích dữ liệu hiệu quả nhất ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

2.000.000

149.000đ

23 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Product Management Level 2: Product Management Intensive – Mindx

Product Management Level 2: Product Management Intensive – Mindx

Khóa học "Product Management Level 2: Product Management Intensive" của Mindx là khóa học đưa bạn từ vai trò của một Junior Product Owner đến vị trí Product Manager tự tin. Học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết như lập kế hoạch, thiết kế sản phẩm, và quản lý đội nhóm. Khóa học tập trung vào việc nghiên cứu thị trường, xây dựng ý tưởng sản phẩm, thiết kế giải pháp, và thử nghiệm hiệu quả sản phẩm. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia quản lý sản phẩm được đào tạo chuyên sâu!

Giá chia sẻ:

6.000.000

299.000đ

VIP

16 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Data System - Tomorrow Marketers

Khóa Học Data System - Tomorrow Marketers

Khóa học Data System của Tomorrow Marketers giúp trang bị kỹ năng xây dựng hệ thống dữ liệu cho doanh nghiệp, từ thu thập đến trực quan hóa thông tin. Dành cho các quản lý, nhà phân tích dữ liệu và những ai muốn tận dụng dữ liệu trong môi trường kinh doanh. Đăng ký để nắm vững cơ sở và giải quyết thách thức thực tế.

Giá chia sẻ:

7.500.000

189.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Tham gia ngay khóa học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant để nắm vững kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp và tận dụng kiến trúc Multitenant hiệu quả. Tạo cơ hội nghề nghiệp và tiết kiệm chi phí vận hành. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

2.000.000

149.000đ

77 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Google Sheets Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao Mới Nhất

Khóa Học Google Sheets Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao Mới Nhất

Học cách sử dụng Google Sheets một cách chuyên nghiệp và hiệu quả với khóa học từ cơ bản đến nâng cao.

Giá chia sẻ:

1.699.000

104.300đ

118 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa học Business Intelligence Fundamentals Mới Nhất Cùng Ngô Vinh

Khóa học Business Intelligence Fundamentals Mới Nhất Cùng Ngô Vinh

Học phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo tự động cùng khóa học Business Intelligence Fundamentals. Nắm vững kỹ năng trong 10 giờ tự học. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu!

Giá chia sẻ:

2.000.000

299.000đ

VIP

3 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Power BI Ứng Dụng Báo Cáo Tài Chính Mới Nhất

Khóa Học Power BI Ứng Dụng Báo Cáo Tài Chính Mới Nhất

Trở thành chuyên gia về Power BI với khóa học thực hành và nắm vững các kỹ năng cần thiết để xây dựng báo cáo tài chính chuyên nghiệp.

Giá chia sẻ:

6.000.000

199.000đ

VIP

31 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Học Python xử lý dữ liệu từ Số 0 với khóa học thực tế, trực quan. Tham gia ngay để trở thành Data Analyst, Scientist và Business Analyst.

Giá chia sẻ:

1.000.000

69.300đ

82 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khám phá ngay khóa học IT Business Analyst Mới Nhất để trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm với thu nhập hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở. Học ngay để trau dồi kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành IT BA. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình mới của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

349.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Bộ Khóa Học Data Analytics 2024 Cùng Mindx

Bộ Khóa Học Data Analytics 2024 Cùng Mindx

Học Data Analytics 2024 cùng Mindx - Khóa học chuyên sâu từ cơ bản đến nâng cao. Phù hợp cho người mới học hoặc những người hứng thú với data và muốn trở thành một data analyst.

Giá chia sẻ:

25.000.000

999.000đ

VIP

4 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Business Analytics – Module 3: Ứng Dụng Dữ Liệu Để Đưa Ra Quyết Định Kinh Doanh

Khóa Học Business Analytics – Module 3: Ứng Dụng Dữ Liệu Để Đưa Ra Quyết Định Kinh Doanh

Hãy tham gia khóa học Business Analytics – Module 3 để học cách sử dụng dữ liệu trong quyết định kinh doanh. Tìm hiểu về phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và áp dụng dữ liệu vào quyết định kinh doanh. Đăng ký ngay để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn!

Giá chia sẻ:

799.000

70.000đ

25 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Google Data Studio 101: Trực quan hóa dữ liệu

Khóa Học Google Data Studio 101: Trực quan hóa dữ liệu

Bạn muốn nắm vững kỹ năng tạo báo cáo dữ liệu trực quan và tương tác bằng Google Data Studio? Hãy tham gia khóa học Google Data Studio 101 ngay! Học cùng giảng viên Nguyễn Hòa Bình và trở thành chuyên gia trực quan hóa dữ liệu.

Giá chia sẻ:

499.000

69.300đ

26 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Business Analytics – Module 4: Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu

Khóa Học Business Analytics – Module 4: Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu

🌟 Khám phá Nghệ Thuật Kể Chuyện Bằng Dữ Liệu với khóa học Business Analytics – Module 4! Học cách tạo ra câu chuyện thuyết phục từ dữ liệu và chọn biểu đồ phù hợp nhất. Tìm hiểu ngay! 🚀

Giá chia sẻ:

799.000

70.000đ

28 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Applying Power BI In Business Intelligence Cùng Mcivietnam

Khóa Học Applying Power BI In Business Intelligence Cùng Mcivietnam

Khóa học Applying Power BI In Business Intelligence của chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách chuyên nghiệp, tạo ra những báo cáo thông minh và tự động cập nhật. Tìm hiểu ngay để nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu!

Giá chia sẻ:

7.500.000

249.000đ

VIP

10 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học No Code Low Code Mới Nhất Cùng Cole.vn

Khóa Học No Code Low Code Mới Nhất Cùng Cole.vn

Khóa học No Code Low Code mới nhất tại Cole.vn giúp bạn tự động hóa quy trình marketing, quản trị doanh nghiệp một cách dễ dàng, hiệu quả. Tăng cường kỹ năng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đăng ký ngay để trải nghiệm sự tiện lợi và hiệu quả!

Giá chia sẻ:

6.360.000

249.000đ

VIP

13 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Bussiness Intelligence Analyst Cùng Mindx

Khóa Học Bussiness Intelligence Analyst Cùng Mindx

Khóa học Bussiness Intelligence Analyst sẽ giúp bạn nắm vững SQL, Power Bi và Python để phân tích dữ liệu một cách chuyên nghiệp. Hãy đăng ký ngay để trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu và tiến xa hơn trong sự nghiệp của bạn!

Giá chia sẻ:

6.500.000

299.000đ

VIP

14 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học MixEducation- Phân tích kinh doanh cùng Pivot table nâng cao

Khóa Học MixEducation- Phân tích kinh doanh cùng Pivot table nâng cao

Trở thành chuyên gia phân tích kinh doanh với khóa học nâng cao từ MixEducation. Tận hưởng hành trình học tập sâu sắc và thú vị, áp dụng ngay kiến thức vào thực tế kinh doanh của bạn. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

899.000

70.000đ

44 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Tracking, đo lường và báo cáo trong Digital Marketing – Digifox – Đỗ Thế Bá

Khóa Học Tracking, đo lường và báo cáo trong Digital Marketing – Digifox – Đỗ Thế Bá

Học cách tracking, đo lường và báo cáo trong Digital Marketing ngay với khóa học Digifox tại Vua Khóa Học. Tự tin làm việc với số liệu, áp dụng kiến thức vào công việc của bạn ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

1.300.000

62.300đ

11 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero – Gitiho.com – Nimbus Academy

Khóa Học Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero – Gitiho.com – Nimbus Academy

Học viên thân mến, hãy tham gia ngay khóa học "Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero" tại Gitiho.com để trở thành chuyên gia Python và áp dụng kiến thức vào thực tế. Tìm hiểu ngay!

Giá chia sẻ:

799.000

55.300đ

49 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Machine Learning With Python

Khóa Học Machine Learning With Python

Học Machine Learning With Python để trang bị kiến thức quan trọng về AI. Với nền tảng vững chắc, bạn sẽ áp dụng hiệu quả trong thực tế. Hãy mua khóa học ngay để bắt ngay làm sóng trí tuệ nhân tạo AI nhé!

Giá chia sẻ:

5.800.000

199.000đ

VIP

27 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Deep Learning with Python: Học sâu với Python

Khóa Học Deep Learning with Python: Học sâu với Python

Deep Learning đang là phương thức đào tạo AI hàng đầu ở thời điển hiện tại, hãy cùng Khóa Học "Deep Learning with Python: Học sâu với Python" Học và áp dụng hiệu quả với các thuật toán NLP. Trở thành một kỹ sư AI ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

5.800.000

199.000đ

VIP

13 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu

Khóa Học Database SQL and Data Collection for Data Science: Truy vấn và thu thập dữ liệu cho khoa học dữ liệu

Hãy tham gia khóa học Database SQL and Data Collection for Data Science ngay để trở thành chuyên gia quản lý dữ liệu hiệu quả! Tận hưởng hành trình học tập thú vị và mở ra cánh cửa cho sự phát triển trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu.

Giá chia sẻ:

5.200.000

199.000đ

VIP

12 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Data Processing & Analysis với Python Mới nhất

Khóa Học Data Processing & Analysis với Python Mới nhất

Hãy trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu với Python! Học cách sử dụng Python để phân tích, trực quan hóa và báo cáo dữ liệu một cách chuyên nghiệp. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình của bạn!

Giá chia sẻ:

12.000.000

97.300đ

10 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Data Pre-processing and Analysis: Tiền xử lý và phân tích dữ liệu

Khóa Học Data Pre-processing and Analysis: Tiền xử lý và phân tích dữ liệu

Với khóa học Data Pre-processing and Analysis: Tiền xử lý và phân tích dữ liệu, học viên sẽ được học kiến thức chi tiết về bước đầu cực kỳ quan trọng trong quy trình phân tích dữ liệu đó là lọc nhiễu và phân tích dữ liệu. Hãy tự tin và tạo ra giá trị từ dữ liệu ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

5.500.000

104.300đ

9 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Integrated Digital Marketing – Gmartek – Vận hành hệ thống IDM

Khóa Học Integrated Digital Marketing – Gmartek – Vận hành hệ thống IDM

Hãy trở thành chuyên gia Digital Marketing tự tin sau khi hoàn thành khóa học Integrated Digital Marketing cùng Gmartek. Xây dựng và quản lý hệ thống IDM chuyên nghiệp ngay hôm nay để tối ưu hóa chiến lược Marketing của bạn. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình chinh phục thế giới Digital Marketing!

Giá chia sẻ:

23.655.000

339.000đ

VIP

9 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT – Kiếm Tiền Bùng Nổ 2023 – Nguyễn Phước Vĩnh Hưng

Khóa Học Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT – Kiếm Tiền Bùng Nổ 2023 – Nguyễn Phước Vĩnh Hưng

Khám phá Khóa Học Khai Phóng Sức Mạnh ChatGPT - Kiếm Tiền Bùng Nổ 2023 với Nguyễn Phước Vĩnh Hưng. Tạo nội dung chuyển đổi cao, và sáng tạo tin rao vặt Bất Động Sản, cùng với công cụ tự động hóa, AI và Zapier. Hãy cùng tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

1.999.000

159.000đ

30 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Xem thêm