CHIA SẺ TRI THỨC - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Khóa Học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab

200Lab mang tới khóa học lập trình Solidity Ethereum Blockchain để trở thành Blockchain Developer chuyên nghiệp. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình khám phá công nghệ Blockchain và nền tảng Ethereum!

Khóa Học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab

Giá gốc: 2.490.000đ

Sở hữu ngay với 1 Thẻ học hoặc góp tiền mua chung chỉ 97.300đ

Thời lượng: 93 bài giảng

Sở hữu khóa học: trọn đời

Đánh giá: 4.6/5 rating rating rating rating half rating (18 đánh giá)

Trợ giảng AI (Mới) Học viên nhận khóa học và học online cùng trợ giảng AI giúp học viên được đặt câu hỏi và hiểu sâu bài giảng hơn

Hiểu sâu kiến thức với trợ giảng AI

Đầy đủ bài giảng Chia sẻ khóa học online uy tín - chất lượng

Cam kết video bài giảng và tài liệu đầy đủ

Kích hoạt nhanh Học viên đăng ký học sẽ được kích hoạt khóa học ngay lập tức

Nhận khóa học trong vòng 3 phút

Khám phá gói hội viên Premium

Vua khóa học xin hân hạnh chia sẻ Khóa Học Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab

 

share khoa hoc Lap trinh Solidity Ethereum Blockchain 200Lab

 

Xin lưu ý: Nếu bạn có điều kiện, hãy mua khóa học gốc để ủng hộ tác giả và đội ngũ làm khóa học để họ có thể mang tới nhiều hơn những khóa học chất lượng nhé!

 

Tóm Tắt Khóa Học:

Share khóa học "Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab". Blockchain là một công nghệ đang được quan tâm hàng đầu, đặc biệt từ các lĩnh vực tài chính (DeFi) và trò chơi (Play-to-Earn, GameFi). Điều này đã tạo nên sự hấp dẫn đối với các nhà phát triển, nhà tạo lập, và nhà đầu tư.

Nếu bạn muốn trở thành một Blockchain Developer và định hướng sự nghiệp trong lĩnh vực này, khóa học "Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab" sẽ giúp bạn:

  • Hiểu rõ về bản chất dự án Blockchain.
  • Học lập trình Solidity, ngôn ngữ phát triển ứng dụng trên nền tảng Ethereum.
  • Tạo và triển khai các smart contract trên Ethereum.
  • Phát triển thành một Blockchain Developer chuyên nghiệp và có khả năng ứng tuyển vào các vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này.

Hãy đăng ký khóa học "Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab" ngay hôm nay để bắt đầu hành trình khám phá công nghệ Blockchain!

 

Với khóa học này, bạn sẽ học được:

  • Nắm kiến thức lập trình Blockchain dành cho người đam mê công nghệ.
  • Hiểu về sản phẩm sử dụng Blockchain như Token & NFT.
  • Học lập trình Blockchain dành cho mọi người, không cần kinh nghiệm lập trình trước.
  • Cung cấp thông tin sâu hơn về lập trình Blockchain cho nhà đầu tư và nhà tạo lập.

Khóa học "Lập trình Solidity Ethereum Blockchain – 200Lab" giúp bạn học kiến thức cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ Solidity, cùng với framework Truffle - một frame work quan trọng khi lập trình Blockchain.

Ngoài ra, khóa học giúp bạn hiểu về các khái niệm cơ bản của Blockchain, Smart Contract, DeFi và Tokenomics. Bạn sẽ học về cách sử dụng MetaMask và lập trình Token (ERC-20) để thực hiện giao dịch mua bán Token.

Khóa học cung cấp kiến thức về việc sử dụng Truffle và deploy Smart Contract. Bạn cũng học cách giao tiếp với Smart Contract qua thư viện Web3.js và thực hiện Unit Test để kiểm tra contract.

Cuối cùng, khóa học giúp bạn nhận biết các rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong hệ thống Blockchain. Hãy đăng ký ngay khóa học để trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực lập trình Blockchain.

 

Danh sách bài học:

Chương 0: Các khái niệm cơ bản trong Blockchain (Bonus)
Bài 1: Giới thiệu blockchain là gì?
Bài 2: Cơ bản về Proof of Work (POW)
Bài 3: Wallet trong blockchain
Bài 4: Mnemonic là gì?
Bài 5: Ethereum và Smart Contract
Bài 6: Phân biệt Token và Coin
Bài 7: Decentralized Application (DApp) và Web3
Bài 8: Các vấn đề của DApp
Bài 9: DeFi: Giới thiệu và các ứng dụng của nó
Bài 10: Ứng dụng DeFi cung cấp thanh khoản cho app có token
Bài 11: Cách tính tỉ giá của sàn DEX
Bài 12: DeFi ảnh hưởng tới cuộc chơi như thế nào
Bài 13: NFT thực sự là gì
Bài 14: NFT liệu có thể dùng thay thế cho mọi tài sản?
Bài 15: Hiểu về GameFi
Bài 16: Hiểu về Tokenomic (quan trọng)
Bài 17: Token sale: Seed, Private và Public Sale
Chương 1: Tìm hiểu, cài đặt & sử dụng MetaMask
Bài 1: Tìm hiểu MetaMask
Bài 2: Cài đặt MetaMask
Bài 3: Thực hiện Transaction đầu tiên với MetaMask
Chương 2: Lập trình Smart Contract với ngôn ngữ Solidity
Bài 1: Hiểu về Smart Contract
Bài 2: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Solidity
Bài 3: Giới thiệu Remix IDE & viết Smart Contract đầu tiên
Bài 4: Deploy Smart Contract với Web3
Bài 5: Deploy Smart Contract sử dụng Ganache
Bài 6: Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Solidity
Bài 7: Integer Example
Bài 8: Boolean Example
Bài 9: Address Example
Bài 10: String Example
Bài 11: Integer Wraping Around (in new version of Solidity)
Bài 12: Addresses & Global Msg Object
Bài 13: Demo payable function
Bài 14: ìm hiểu Complex Variables trong Solidity
Bài 15: Demo Simple Mapping
Bài 16: Demo Mapping by Example
Bài 17: Demo Mapping + Struct
Bài 18: Error & Exception trong Solidity
Bài 19: Demo Error & Exception
Bài 20: Function: Visibility, Constructor, Fallback
Bài 21: Demo Function: Visibility, Constructor, Fallback
Bài 22: Demo Inheritance Modifier Example [P1] Bài 23: Demo Inheritance Modifier Example [P2] Bài 24: Inheritance & Modifier
Bài 25: Demo Events & Return Variables
Bài 26: Events & Return Variables
Bài 27: Demo ABI & Debugging
Bài 28: ABI & Debugging
Bài 29: Library
Bài 30: Demo Library
Bài 31: Tìm hiểu về Delegatecall function
Bài 32: Delegatecall function Example
Bài 33: Tìm hiểu về Call function Example
Chương 3: Fund Wallet (Project 1)
Bài 1: Giới thiệu project
Bài 2: Khởi tạo Smart Contract & ôn tập Kế thừa (Inheritance)
Bài 3: Sử dụng thư viện OpenZeppelin để thực hiện lại chức năng onlyOwner
Bài 4: Thực hiện logic của Allowance
Bài 5: Add Event & Refactor Contract
Bài 6: Thêm thư viện SafeMath để hoàn thiện logic
Bài 7: Loại bỏ chức năng renounceOwnership trong Contract
Chương 4: Tìm hiểu Web3.js thông qua cách tương tác với Smart Contract, Browser
Bài 1: Tìm hiểu Web3.js
Bài 2: Cài đặt NodeJS
Bài 3: Cài đặt VS Code & các extention hữu ích
Bài 4: Sử dụng Web3.js để tương tác với Ganache
Bài 5: Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract
Bài 6: Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract trên Browser
Chương 5: Tìm hiểu & sử dụng Truffle framework
Bài 1: Giới thiệu Truffle framework
Bài 2: Install Truffle (Fix lỗi không thể cài đặt trên MacOS)
Bài 3: Giới thiệu & cài đặt Truffle React Box
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc source & compile Smart Contract
Bài 5: Run React web để tương tác với Smart Contract
Bài 6: Tìm hiểu cách viết Test trong Truffle
Chương 6: Thực hiện mua bán Token ERC-20 (Project 2)
Bài 1: Giới thiệu project
Bài 2: Set up project & install OpenZeppelin
Bài 3: Khởi tạo Token ERC-20 từ thư viện OpenZeppelin
Bài 4: Thực hiện deploy contract ERC-20
Bài 5: Set up & thực hiện Unit Test đầu tiên
Bài 6: Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyToken
Bài 7: Thực hiện contract MyTokenSale
Bài 8: Deploy contract MyTokenSale
Bài 9: Sử dụng hook function để fix Unit test
Bài 10: Thiết lập Environment cho ứng dụng
Bài 11: Thực hiện Unit Test cho contract MyTokenSale
Bài 12: Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyTokenSale
Bài 13: Thực hiện chức năng whitelist khi mua Token
Bài 14: Test lại contract MyTokenSale sau khi apply KYC
Bài 15: Tương tác giữa React web & Contract
Bài 16: Demo chức năng Whitelisting trên website
Bài 17: Demo chức năng mua Token
Bài 18: Display Token lên MetaMask
Bài 19: Hiểu về Decimals trong ERC-20
Bài 20: Fix lại các logic trong project
Bài 21: Deploy contract to BSC Testnet

Cảm ơn bạn vì đã chăm chỉ học tập. Vua khóa học xin chúc bạn học tập tốt và áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học để tạo ra thêm nhiều giá trị cho bản thân, tổ chức, cộng đồng và xã hội nhé!

Lập trình

Tổng hợp các khóa học Lập trình, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp developer chinh phục mọi ngôn ngữ như Python, PHP, Javascript,... và các kỹ năng như xây dựng cấu trúc hệ thống, tối ưu hóa, thuật toán, debug..

Khóa Học Tester Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Tester Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học Tester cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ về tester từ cơ bản đến chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thông qua việc đào tạo On-job và trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm thử tự động. Đăng ký ngay để nâng cao chất lượng công việc và phát triển sự nghiệp trong ngành CNTT!

Giá chia sẻ:

3.000.000

199.000đ

VIP

15 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập trình Back-end Java Cùng Đội Ngũ 28Tech

Khóa Học Lập trình Back-end Java Cùng Đội Ngũ 28Tech

Học Back-end Java cùng 28Tech, học viên sẽ được học về Spring boot framework, xây dựng website phía Backend và thành thạo JPA, Spring Data JPA. Đăng ký ngay để bắt đầu sự nghiệp lập trình viên Java chuyên nghiệp!

Giá chia sẻ:

14.000.000

179.000đ

8 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA

Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA

Hãy tham gia ngay Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA để trở thành chuyên gia viết tài liệu hiệu quả cho dự án IT của bạn! Học từ các chuyên gia, tư duy viết chuyên nghiệp và trình bày tài liệu xuất sắc trong 1 buổi học online!

Giá chia sẻ:

399.000

50.000đ

1 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học IT Business Analysis Documentation In Practice Cùng Hai Lúa

Khóa Học IT Business Analysis Documentation In Practice Cùng Hai Lúa

Hãy trở thành chuyên gia viết tài liệu Business Analysis với khóa học IT Business Analysis Documentation In Practice. Học từ các chuyên gia thực tế, tư duy logic và trình bày tài liệu xuất sắc. Đăng ký ngay để trở thành chuyên viên tài liệu chuyên nghiệp!

Giá chia sẻ:

2.300.000

149.000đ

6 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Technical For BA/PO Cùng Nguyễn Bá Phú

Khóa Học Technical For BA/PO Cùng Nguyễn Bá Phú

Hãy cùng Nguyễn Bá Phú khám phá khóa học Technical for BA/PO, nơi bạn sẽ học được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, API, system architecture và thực hành thông qua các case study thú vị. Đăng ký ngay để trở thành một BA/PO xuất sắc!

Giá chia sẻ:

499.000

99.000đ

1 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024

Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024

Trở thành chuyên gia với Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024! Đăng ký ngay để tiếp thêm kiến thức cho sự nghiệp lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

4.000.000

100.000đ

284 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Hãy tham gia ngay khóa học Java Spring MVC Ultimate for Beginners để nắm vững kiến thức Spring và MVC, xây dựng website hoàn chỉnh và bắt đầu sự nghiệp lập trình. Đăng ký ngay và trở thành chuyên gia Spring MVC!

Giá chia sẻ:

1.499.000

149.000đ

164 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Hỏi Dân IT – Java Spring REST Ultimate For Beginners Mới Nhất

Khóa Học Lập Trình Hỏi Dân IT – Java Spring REST Ultimate For Beginners Mới Nhất

Học Java Spring REST Ultimate For Beginners để nắm vững kiến thức Spring và xây dựng ứng dụng RESTful. Tham gia ngay để trở thành chuyên gia lập trình Java!

Giá chia sẻ:

899.000

100.000đ

113 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Back-end NodeJS Mới Nhất Cùng 28Tech

Khóa Học Lập Trình Back-end NodeJS Mới Nhất Cùng 28Tech

Học Lập Trình Back-end NodeJS tại 28Tech - Nền tảng học tập chất lượng, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao. Nắm vững kiến thức, phát triển website chuyên nghiệp. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

10.000.000

199.000đ

VIP

50 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập trình C++ Online Cơ Bản Tới Nâng Cao Cùng 28Tech

Khóa Học Lập trình C++ Online Cơ Bản Tới Nâng Cao Cùng 28Tech

Học Lập trình C++ Online cùng 28Tech! Nâng cao coding skill, tư duy giải quyết vấn đề và thành thạo kiến thức lập trình. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia lập trình với C++!

Giá chia sẻ:

4.000.000

199.000đ

VIP

40 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 Cùng 28Tech

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 Cùng 28Tech

Khám phá khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 cùng 28Tech - Nền tảng thuật toán vững chắc, lựa chọn cấu trúc dữ liệu tối ưu, và nâng cao tư duy logic.

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

48 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất

Khóa Học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất

Hãy tham gia ngay khóa học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất để trở thành chuyên gia thiết kế giao diện web với HTML5, CSS3 và JavaScript. Cơ hội việc làm linh hoạt và sáng tạo đang chờ đón bạn.

Giá chia sẻ:

8.500.000

199.000đ

VIP

45 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học 28Tech Lập Trình Thi Đấu

Khóa Học 28Tech Lập Trình Thi Đấu

Học lập trình thi đấu tại 28Tech - Nền tảng chuẩn bị vững chắc cho cuộc thi, kiến thức hoàn thiện từ giảng viên uy tín. Đăng ký ngay để trở thành ứng viên mơ ước của các nhà tuyển dụng!

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

38 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học IT – Business Analyst Foundation Cùng FPT Software Academy

Khóa Học IT – Business Analyst Foundation Cùng FPT Software Academy

Hãy trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp với khóa học IT Business Analyst Foundation từ FPT Software Academy. Học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về IT và các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong nghề nghiệp BA.

Giá chia sẻ:

9.900.000

349.000đ

VIP

20 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Với Nodejs, Express, MongoDB

Khóa Học Lập Trình Web Với Nodejs, Express, MongoDB

Hãy trở thành chuyên gia về NodeJS, Express và MongoDB với khóa học Lập Trình Web. Học cách xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh và tiếp cận với project thực tế ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

700.000

89.000đ

56 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech Mới Nhất

Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech Mới Nhất

Share Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech - Nền tảng vững chắc, tư duy giải quyết vấn đề, phù hợp cho sinh viên IT và người muốn học lập trình. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

30.100.000

699.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thiết Kế Website Bán Hàng Và Website Tin Tức WordPress A-Z Cùng Văn Thế MMO

Khóa Học Thiết Kế Website Bán Hàng Và Website Tin Tức WordPress A-Z Cùng Văn Thế MMO

Hãy tham gia khóa học Thiết Kế Website Bán Hàng và Tin Tức WordPress A-Z để trở thành chuyên gia thiết kế website chuẩn SEO. Tận hưởng việc học và áp dụng kiến thức ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

1.000.000

99.000đ

70 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Tham gia ngay khóa học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant để nắm vững kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp và tận dụng kiến trúc Multitenant hiệu quả. Tạo cơ hội nghề nghiệp và tiết kiệm chi phí vận hành. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

2.000.000

149.000đ

77 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

🔥 Học viết tool MMO cùng Trường Phạm DogeTool! Khóa học hướng dẫn từ A-Z, không cần biết code cũng có thể viết hàng trăm tool MMO. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này!

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

12 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Học Python xử lý dữ liệu từ Số 0 với khóa học thực tế, trực quan. Tham gia ngay để trở thành Data Analyst, Scientist và Business Analyst.

Giá chia sẻ:

1.000.000

69.300đ

82 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học React Pro Max Với Next.js – Làm Chủ Toàn Diện React.JS Hiện Đại Cùng Hoidanit

Khóa Học React Pro Max Với Next.js – Làm Chủ Toàn Diện React.JS Hiện Đại Cùng Hoidanit

Trở thành chuyên gia React với khóa học React Pro Max Với Next.js! Học từ cơ bản đến nâng cao, thực hành dự án clone SoundCloud. Nắm vững Next.JS 14 và SEO. Đăng ký ngay để trở thành pro!

Giá chia sẻ:

1.499.000

199.000đ

VIP

270 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khám phá ngay khóa học IT Business Analyst Mới Nhất để trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm với thu nhập hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở. Học ngay để trau dồi kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành IT BA. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình mới của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

349.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học 28Tech – Học Lập Trình C Mới Nhất

Khóa Học 28Tech – Học Lập Trình C Mới Nhất

Học Lập Trình C Mới Nhất - Khóa học toàn diện với 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 câu trắc nghiệm. Nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng lập trình thực tế, miễn phí. Bắt đầu học ngay!

Giá chia sẻ:

2.400.000

104.300đ

172 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Backend RESTFul Server Với Node.JS Và Express

Khóa Học Lập Trình Backend RESTFul Server Với Node.JS Và Express

Trở thành chuyên gia về lập trình Backend với khóa học "Backend RESTful Server với Node.js và Express, SQL và MongoDB". Học cách xây dựng ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

999.000

69.300đ

12 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Javadiv Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến Cho Người Mới

Khóa Học Lập Trình Javadiv Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến Cho Người Mới

Khóa học 'Lập Trình Javascript Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến' sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc về javascript và áp dụng linh hoạt trong thực tế. Hãy để chúng tôi giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp! Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

899.000

69.300đ

108 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Với PHP Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Lập Trình Web Với PHP Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học "Lập trình web với PHP cho người mới bắt đầu" cung cấp nền tảng vững chắc về lập trình web với PHP, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai website. Đăng ký ngay để học cách xử lý form, quản lý người dùng, tối ưu hiệu suất website,...

Giá chia sẻ:

999.000

69.300đ

151 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác Và Nghiệp Vụ Excel

Khóa Học Lập Trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác Và Nghiệp Vụ Excel

Hãy tham gia ngay khóa học 'Lập trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác và Nghiệp Vụ Excel' để tự xây dựng mô hình quản lý tự động, tăng năng suất công việc lên đến 200% và phát triển tư duy tổ chức dữ liệu. Khóa học dành cho những ai muốn nâng cao kỹ năng lập trình VBA một cách tự tin và hiệu quả. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình học tập mới!

Giá chia sẻ:

799.000

69.300đ

130 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It

Khóa Học Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It

Học cách xây dựng và gỡ lỗi web với React và NodeJS. Khóa học "Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It" mang đến cho học viên kiến thức toàn diện, thực hành nhiều và hỗ trợ tận tình từ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Giá chia sẻ:

399.000

69.300đ

43 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

Học viên thân mến, hãy tham gia ngay Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell để hiểu và áp dụng các Design Pattern kinh điển, cùng với mindset và cách giải quyết vấn đề trong công việc một cách tốt hơn. Tự tin hơn trong phỏng vấn và công việc của bạn ngay từ bây giờ!

Giá chia sẻ:

1.400.000

104.300đ

24 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Hãy nhanh tay đăng ký "Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp" ngay hôm nay để nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao về lập trình web. Tự tạo dựng website ứng dụng thực tế ngay trong khóa học và chuẩn bị cho công việc lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

299.000đ

VIP

33 bài học

MUA KHÓA HỌC

Xem thêm